Waluta:
PLN
Adres
Comarch SA al. Jana Pawła II 39 A 31-864 Kraków Polska
677-00-65-406 Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, aleja Jana Pawła II 39a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.125.590 zł. Kapitał zakładowy wpłacony w całości.