Waluta:
PLN
Prawo do odstąpienia od umowy

Opublikowano:

Prawo do odstąpienia od umowy

W tym miejscu należy podać treść prawa do odstąpienia od umowy

 

Informacji o prawie do odstąpienia od umowy można udzielić przy wykorzystaniu wzorca pouczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta (art. 13).

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta (art. 13).

 

Prawo odstąpienia od umowy zawarte jest w rozdziale 3 Ustawy o prawach konsumenta.

Dz.U. 2014 poz. 827; Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta . Pobierz Treść ustawy